Lapas karte EnglishLatvianRussian

Privātuma politika

Zemgales Olimpiskā centra klientu un nomnieku datu privātuma/datu vākšanas politika

Šī datu vākšanas politika (turpmāk – politika/dokuments) sniedz informāciju par to, kāda personīgā rakstura informācija var tikt savākta no Jums kā SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” apmeklētāja vai laukuma nomnieka, kā arī šīs informācijas vākšanas iemesli, atsaucoties uz jūsu mijiedarbību ar SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”. Lūgums rūpīgi izlasīt šo rakstu, lai saņemtu pilnīgu informāciju.

Datu pārzinis

Jūsu datu pārzinis, kas vāc, apstrādā un uzglabā konkrētu informāciju šajā gadījumā ir SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (Turpmāk tekstā – Zemgales Olimpiskais centrs). Zemgales Olimpiskais centrs ir atbildīgs par pareizu un strukturētu datu vākšanu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informācija par datu pārzini:

SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”
Reģ. nr.: 43603019077
Adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004
Tālrunis: 63020792

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:
Adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004
e-pasts: [email protected]

Datu pārzinis, kas veic video-novērošanu:

SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”
Reģ. nr.: 43603019077
Adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004
Tālrunis: 63020792

e-pasts: [email protected]

Personu datu vākšana un tās mērķi

Zemgales Olimpiskais centrs var vākt jūsu privāto informāciju vairākos veidos. Šīs informācijas saņemšanas veidi būs aprakstīti zemāk. Dati tiek savākti:

– Zemgales Olimpiskā centra apmeklētājam – apmeklējot Zemgales Olimpiskā centra teritoriju, kurā tiek veikta video-novērošana, Jūs var nofilmēt viena no video-novērošanas kamerām, kas atrodas vairākās Zemgales Olimpiskā centra vietās. Šī informācija tiek attiecīgi uzglabāta noteiktu laiku, pirms tiek dzēsta. Vairāk informācijas var saņemt no video-novērošanas datu pārziņa (sk. vairāk).

– Zemgales Olimpiskā centra nomniekiem – dati tiek savākti un uzglabāti uz periodu, kad ir aktīvs noteiktas fiziskās vai juridiskās personas nomas līgums. Tiek savākta informācija par klienta (nomnieka) vārdu, uzvārdu, pers. kodu, tā uzņēmuma (ja tāds ir) nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, nepieciešamā kontaktinformācija (tel. nr., e-pasts, fakss), video-kameru ieraksti, klientu rakstiskā veidā atstātās atsauksmes/komentāri, korespondences dati, sīkdatnes interneta vietnē.

Šie dati tiek savākti vairāku iemeslu dēļ:

  • Līguma parakstīšana ar Zemgales Olimpiskā centra nomniekiem;
  • Drošības nolūkos;
  • Saziņai ar nomniekiem;
  • Finansiālo formalitāšu kārtošanai;
  • Dati saistībā ar parādu atgūšanu un maksātnespējas ierosināšanai.

Personas datu atklāšana trešajām personām

Personas dati var tikt atklāti trešajām personām šādos gadījumos:

  • To pieprasa tiesiskie akti un kompetentās atbildīgās iestādes (piem. VID);
  • Lai atgūt ar trešo personu iestāžu palīdzību iekavētos parādus;
  • Atklāti  pilnvarotiem darbiniekiem sadarbības veicināšanas nolūkos, ikdienas Zemgales Olimpiskā centra darbības nodrošināšanai;
  • Atklāti pilnvarotiem darbiniekiem mājas lapas https://zoc.lv apmeklēšanas analīzei, pamatojoties uz anonīmajiem sīkdatņu saglabātajiem datiem.

Piebilde: Dati par SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” klientiem, apmeklētājiem un nomniekiem netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības.

Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma formalitāšu izpildei, vai attiecīgi pēc grāmatvedības prasībām un esošajiem likumiem.

Klienta/nomnieka/apmeklētāja tiesības

Ņemot vērā to, ka SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”  saņem, strukturizē un apstrādā Jūsu datus – Jums ir tiesības piekļūt ar jums saistītiem datiem 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī jebkurā laikā pieprasīt mainīt vai dzēst šos datus. Uz šīm tiesībām neattiecās tikai tie dokumenti/dati, kas ir nepieciešami darījumu īstenošanai vai līgumu pastāvēšanai. Gadījumā, ja jūsu tiesības netiek ievērotas – jums ir tiesības vērsties uz Latvijas Datu valsts inspekciju.  Kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv

 

Ja atbilde uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par Zemgales Olimpiskā centra datu aizsardzības politiku šajā rakstā netika attēlota – lūdzam Jūs sazināties ar atbildīgo personu pa e-pastu: [email protected]