Lapas karte EnglishLatvianRussian

Piekļūstamības paziņojums

Zemgales Olimpiskais centrs (ZOC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: https://zoc.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode –  VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (PDF)

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? ZOC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās atbilstu visiem izstrādātajiem noteikumiem.