PAR MUMS

ZOC apvieno vārdus:

Zemgale, kas ir viens no Latvijas reģioniem: noteikta teritorija ar tās iedzīvotājiem.
Olimpiskais – tā ir olimpiskā kustība, augstu sasniegumu sports, vispasaules olimpiskās spēles, olimpiskā simbolika un viss tas, zināšanu un emociju kopums, ko šis vārds izraisa katrā no mums 
Centrs ir telpa, kas tuvina un vieno..

Zemgales Olimpiskais centrs ir 61 520 kvadrātmetru platībā izbūvēts mūsdienīgs, daudzfunkcionāls sporta komplekss, kura viens no pamatmērķiem ir popularizēt olimpisko kustību, veicināt sporta un kultūras dzīvi Jelgavā un Zemgales reģionā. 

Centrā tiek radīti apstākļi, kas ir būtiski nepieciešami profesionāliem sportistiem un sportistu komandām gan ikdienā – trenējoties, gan arī sacensībās. Tās ir katram no ZOC sporta veidiem piemērotas telpas, inventārs un atbilstošs serviss. 

Domājot par iedzīvotājiem Zemgales Olimpiskajā centrā tiek organizēti dažādi gan ar sporta tematiku saistīti pasākumi, gan kultūras un mākslas pasākumi. 

 

Iecere būvēt ZOC 

Latvijā, katrā no reģioniem jau ir savi olimpiskie centri. Visbeidzot tāds ir arī Zemgales reģionā. Tas tapa veiksmīgas Latvijas Olimpiskās komitejas un Jelgavas pašvaldības sadarbības rezultātā. 

ZOC būvniecības projekts tika uzsākts 2007.gadā, un 2008.gada 27.maijā svinīgi tika iebūvēts pamatakmens. Kopumā ZOC izmaksāja 16,5 miljonus latu. Būvniecību veica SIA „Latvijas Energoceltnieks” (būvkompānija LEC) un 109 apakšuzņēmumi. 

Zemgales Olimpiskā centra būvniecībā liels uzsvars tika likts uz kvalitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem, funkcionalitāti un ilgtspēju.

Zemgales Olimpiskais centrs tika svinīgi atklāts 2010.gada 2. septembrī, klātesot Valsts Prezidentam Valdim Zatleram, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Aldonim Vrubļevskim, Jelgavas pilsētas priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un citām valsts un pašvaldības amatpersonām.


ZOC devīze: UZMANĪBU! GATAVĪBU! AIZIET!

 

ZOC iekšējās kārtības noteikumi >>

 


ENG

 

Zemgales Olympic Centre (ZOC) is a modern multifunctional sport centre with the area of 61520 m2. It was open on 2nd September, 2010 and its main aim is to popularize the Olympic movement, hold sport and cultural events in Jelgava and in region of Zemgale.

In the centre there are:

 • Hall of sport games (area 1600 m2)– a multifunctional room which can be used to hold different kinds of competitions, training process, as well as other sport and cultural events. There are basketball and a volleyball courts which correspond with the requirements of FIBA and FIVB accordingly. By means of moving curtains the hall can be divided into two parts which allows using two courts at a time. There are 1484 main seats and together with additional ones it makes 2064 seats. Its height is 12.55 m and the lightning is 1700 lux. The acoustics is supplied by the equipment produced by “Meyer Sound”.
 • Track and field athletic stadium – corresponds with IAAF Level 4 requirements. It is equipped by running tracks and places for field events. The circle length is 400 meters with 6 lanes. 100-meter distance is with 8 lanes. There are 1560 seats and separate places for press. The stadium is equipped with an acoustic system supplied by JBL.
 • Football pitch with grass cover which corresponds with the UFA requirements Level 2.
 • Football pitch with synthetic coverage (size 90x56 m). Lightning is 80-100 lux.
 • Outside field for sport games. It is equipped with synthetic coverage and has marks for different games, such as tennis, volleyball, basketball, streetball and etc.
 • Beach volleyball court with the area 619 m2.
 • BMX track which corresponds with the requirements of international BMX federation.
 • Gym with the latest professional equipment which allows varying loads. The highest level of weight to lift is 500 kg.
 • Modern conference hall, offices, rooms for rest and relaxation (sauna and Jacuzzi), café.

 

For more detailed information about possibilities to use ZOC contact us via e-mail: info@zoc.lv

 


 

Земгальский Олимпийский центр (ЗОЦ) – современный многофункциональний спортивный комплекс площадью в 61520 м2.


ЗОЦ был открыт 2 сентября 2010 года. Основная цель комплекса – популяризировать олимпийское движение, проводить спортивные и культурные мероприятия в городе Елгава и Земгальском регионе.

 

В спортивном  комплексе расположено:

 • Зал спортивных игр (1600 м2)-многофункциональное помещение, в котором можно организовывать спортивные соревнования, тренировочный процесс, а также различные другие спортивные и культурные мероприятия. В спортивном зале находится баскетбольная площадка, которая соответствует требованиям  FIBA и волейбольная площадка, соответствующая требованиям FIVB. С помощью опускаемой перегородки зал делится на 2 части, что даëт возможность использовать 2 площадки одновременно. Вместимость трибун – 1484 места. Вместе с дополнительными трибунами – 2064 места. Высота потолков – 12,55 метров. Интенсивность освещепия 1700 lux. Акустику обеспечивает оборудование фирмы „Meyer Sound”
 • Лëгкоатлетический стадион – соответстует требованиям IAAF 4  категории. Стадион оборудован беговыми дорожками и секторами для легкоатлетических дисциплин. Длина круга - 400 метров с 6 дорожками.  Дистанция 100 метров с 8  дорожками. На трибунах 1560 сидячих мест, 22 oтдельных места для прессы. На стадионе изпользована акустическая система фирмы JBL.
 • Футбольное поле с  естественным травяным покрытием соответствует требованиям UЕFA 2 категории. Футбольное поле с  искуственным покрытием размеров 90 х 56 метров. Освещения поля 80-100 lux
 • Наружная площадка для спортивных игр оборудована синтетическим покрытием соответствует для тениса, волейбола, баскетбола, стритбола и др.
 • Площадка для пляжного волейбола площадью 619 м2.
 • Трасса БМХ соответствует требованиям междурадной федерации БМХ. 
 • Тренажëрный зал оборудован новейшими профессиональными тренажëрами, которые позволяют варьировать нагрузки. Общий вес тяжестей для поднятия – 500 кг.
 • Современный  зал для конференций, офисные помещения, помещения для отдыха и релаксации (сауна, джакузи), кафе.

 

Более подробную информацию об использовании ЗОЦ вы можете получить обращаясь на нашу э-почту: info@zoc.lv